En moderne og innovativ

metode for miljøriktig ugrassbekjempning

 

Om JustCommonSense AB

JustCommonSense AB er et nytt, innovativt selskap som utvikler nye jordbruksmaskiner. Selskapets første produkt er nå ute på markedet.

Kontakt

JustCommonSense AB 

Lösen 123

371 94 Lyckeby

Sverige

Tel: + 46 709 - 57 33 30

E-post: Jonas@jcs-innovation.se

 

Ring eller mail for priser og mer informasjon!

Ugrasskjæreren CombCut er nå på markedet!

 

 

Ugras er et stort prolem i dyrkning hvor det ikke er tillatt eller lønnsomt å sprøyte. Tistelen truer med å ødelegge store deler av den økologiske korndyrkningen.


Ugrasskjæreren CombCut har en helt ny patentert metode som utnytter vekstens og ugrasets fysiske forskjeller som stengelens tykkelse og forgreininger. Ugrasskjæreren skjærer eller skader ugraset kraftig, samtidig som den skåner selve veksten. Konkuransen fra veksten gjør at det skadede ugraset hemmes og får problemer med å vokse videre.

 

Se en film om ugrasskjæreren på YouTube eller Institutt for jodbruks- og miljötekniks hjemmeside her. Lenken til selve filmen finnes i slutten av ingressen på JTI's hjemmeside.


Her slås dessuten ugraset av nede under veksten. Ugrasskjæreren er mest effektiv når forskjellen mellom ugras og vekst er størst, f.eks. rett før kornets skyting. Ugrasskjæreren anvendes effektivt mot de fleste ugras og har påvist effekt mot vansklige ugras som f.eks. tistel.

 

        

 

Klikk på flaggene for annet språk

--------------------------------------------

Tips! Under fanene ovenfor finner du mer informasjon

---------------------------------------------

 

 

Mye ugras betyr:


-høyere kostnader for ugrasekjempning
-lavere avling pga. konkuranse fra ugraset
-høyere kostnader ved høsting pga. vanskelig forhold for tresking
-høyere lagringskostnader i form av øket behov for tørke og rensing
-krav på ugraseffektivt vekstskifte.

 

 

Ugrasskjæreren CombCut arbeider etter et nytt og patentert system.

Copyright ® 2010 JustCommonSense Europe AB  

Ugrasskjæreren CombCut