En modern och innovativ metod för miljöriktig ogräsbekämpning

 

Om JustCommonSense AB

JustCommonSense AB är ett nytt innovativt företag som utvecklar nya jordbruksmaskiner. Företagets första produkt finns nu till försäljning.

Kontakt

JustCommonSense AB 

Lösen 123

371 94 Lyckeby

Tel: 0709 - 57 33 30

E-post: Jonas@jcs-innovation.se

 

Ring eller maila för priser och mer information!

Ogrässkäraren

CombCut finns nu på marknaden!

 

Nytt svenskt patent! Vetenskapligt dokumenterad!

 

 

"För miljöriktig bekämpning av grövre ogräs i vall- och stråsädsodling"

 

Ogräs är ett stort problem i odling där inte besprutning är tillåten eller lämplig. Tisteln hotar att slå ut stora delar av den ekologiska spannmålsodlingen.

 

Ogrässkäraren CombCut arbetar enligt en helt ny och patenterad metod som utnyttjar grödans och ogräsets fysiska skillnader som stjälktjocklek och förgreningar.

 

När redskapsbäraren rör sig framåt  ”kammar” ogrässkäraren genom odlingen och skär av eller skadar det grövre ogräset medan den tunnare grödan ”slinker” igenom oskadad genom de fasta skären som inte rör sig i sidled. Det grövre ogräset klipps således av då det är för tjockt för att passera den bakre öppningen på den orörliga saxlika konstruktionen på varje skär. Denna patenterade metod förstås bäst genom att titta på en av filmerna som hänvisas till här på hemsidan. 

 

Observera att ogrässkäraren således INTE fungerar på samma sätt som en vanlig slåtterbalk. ogrässkäraren arbetar efter en helt ny patenterad metod med fasta orörliga knivar.

 

Se film om ogrässkäraren på YouTube eller JTI - Institutet för jordbruks- och miljötekniks hemsida här. Länken till själva filmen finns i slutet av ingressen på JTI´s hemsida.

 

         

 

Klicka på flaggorna för annat språk

-------------------------------------------

Tips! Under flikarna ovan hittar du mer information

---------------------------------------------

Konkurrensen från grödan gör sedan att det avskurna eller skadade ogräset hämmas och får svårt att växa vidare.

 

Med ogrässkäraren CombCut skärs ogräset av nere i den växande grödan. Ogrässkäraren är effektivast när skillnaden mellan ogräs och gröda är som störst, som till exempel precis innan stråskjutning för säd.

 

Ogrässkäraren används effektivt mot de flesta ogräs och har påvisad effekt mot besvärliga ogräs som exempelvis tistel och skräppa i både vall- och stråsädsodling

 

Så här kan det se ut om man inte bekämpar tisteln.

 

 

Mycket ogräs innebär:

 

- höga kostnader för ogräsbekämpning
- lägre skördar p g a  konkurrens från ogräs,
- höga skördekostnader p g a besvärlig tröskning,
- höga lagringskostnader i form av ökat tork- och - rensningsbehov,
- krav på ogräseffektiv växtföljd.

 

 

Ogrässkäraren CombCut arbetar efter ett nytt och patenterat system.

Copyright ® 2010 JustCommonSense Europe AB  

Ogrässkäraren CombCut