En morderne og innovativ metode for miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse

 

Om JustCommonSense AB

JustCommonSense AB er et nyt innovativt firma, som udvikler nye landbrugsmaskiner. Firmaets første produkt findes nu til forsælgning.

Kontakt

JustCommonSense AB 

Lösen 123

371 94 Lyckeby

Sverige

Tel: +46 709 - 57 33 30

E-post: Jonas@jcs-innovation.se

 

Ring eller send mail for priser eller yderligere information!

Ukrudtskæreren CombCut findes nu på markedet!

Nyt patent! Videnskabligt dokumenteret

 

 

”For miljøvenlig bekæmpelse af grovere ukrudt i græs- og kornafgrøder.”


Ukrudt er et stort problem i prioduktion hvor sprøjtning ikke er tilladt eller ikke er passende.  Tistelen truer med at slå store dele af den økologiske kornproduktion ud.

 

Ukrudt er et stort problem i avl hvor sprøjtning ikke er tilladt eller ikke er passende.
Ukrudtskæreren CombCut bruger en helt ny og patenteret metode, der udnytter de fysiske forskelle mellen afgræden og ukrudtet som ekempelvis stilkens størrelse og forgreninger.

Når redskabsbæreren rør sig fremad ”kammer” ukrudtskæreren igennem afgrøden og skærer det grove ukrudt over eller skader ukrudtet, mens den tyndere afgrøde glider uskadt gennem de faste skær som ikke rører sig i sideledes. Det grovere ukrudt skæres i stykker da det er for tykt for at klemme sig igennem åbningen bagtil på de sakselignende knive. Denne patenterede metode forstås bedst ved at kigge på en af de film som der henvises til her på hjemmesiden.


Observere at ukrudtskæreren således IKKE fungerer på samme måde som en almindelig slåmaskine. Ukrudtskæreren arbejder efter en helt ny patenteret metode med faste, ikke rørlige knive.


Se mere film om Ukrudtskæreren på YouTube eller JTIs (Institutet för jordbruks- och miljöteknik ved det Svenske Landbrugsuniversitet) hjemmeside her. Linken til selve filmen findes i slutningen af første paragraf

 

         

 

--------------------------------------------

Tips! Under fligene ovenfor finder du mere information
---------------------------------------------

Konkurrencen fra afgrøden indebærer at det afskårne eller skadede ukrudt hæmmes og får svært ved at klare sig. Det skadede ukrudt er desuden mere modtageligt for sygdomsangreb.


Med ukrudtskæreren CombCut beskæres ukrudtet nede i den voksende afgrøde. Mest effektiv er ukrudtskæreren når forskellen i størrelse mellem afgrøde og ukrudt er som størst, som f.eks. præcis inden stråskydning i korn.


 Ukrudtskæreren bruges effektivt mod de fleste ukrudtarter  og har påvist effekt mod besværligt ukrudt som eksempelvis tidsel  og skræppe i både græs- og kornavl.


Så her kan det se ud om man ikke bekæmper tidsel.

 

 

Højt ukrudtstryk indebærer:


• Høje omkostninger for ukrudtsbekæmpelse
• Lavere udbytte
• Højere omkostninger ved tærskning
• Højere lagringsomkostninger pga øged behov af tørring og rensning
• Krav til ukrudtseffektiv sædskifte

 

 

Ukrudtskæreren CombCut er en patenteret ny opfindelse.

Copyright ® 2010 JustCommonSense Europe AB  

Ukrudtskæreren CombCut