En moderne og innovativ

metode for miljøriktig ugrassbekjempning

 

Om JustCommonSense AB

JustCommonSense AB er et nytt, innovativt selskap som utvikler nye jordbruksmaskiner. Selskapets første produkt er nå ute på markedet.

Kontakt

JustCommonSense AB 

Lösen 123

371 94 Lyckeby

Sverige

Tel: +46 709 - 57 33 30

E-post: Jonas@jcs-innovation.se

 

Ring eller mail for priser og mer informasjon!

Vitenskaplig dokumentert effekt


I et 3-årig forskningsprosjekt finansiert av Sveriges landbruksuniversitet (SLU) Ekoforsk har man funnet bevis for Ugrasskjæreren CombCut's effektivitet.


Kort sier Ekoforsks delrapport 2009 følgende om Ugrasskjæreren CombCut:


- Ugrasskjæreren kan tilføre åkertistelen store direkte skader.
- Klippingstidspunktet er et spørsmål om timing. Klipping må skje etter at åkertistelen har begynt å strekke seg for å forårsake mekaniske skader på ugraset.
- Klipping bør skje før vekstens stråskytning for å unngå skader på veksten og mindre avling (kornavling).
- Ugrasskjæreren kan brukes til å skjære av blomster- og frøstengler og slik motvirke spredning av frø. 


Les hele delrapporten (8 sider) hos økoforsk: Ekoforsk

 

 

 

 

Ugrasskjæreren CombCut gir i følge oss på JustCommonSense AB god økonomi samtidig som konstruksjonen er ukomplisert, enkel og driftssikker

Copyright ® 2010 JustCommonSense Europe AB

 
Ugrasskjæreren CombCut