En moderne og innovativ

metode for miljøriktig ugrassbekjempning

 

Om JustCommonSense AB

JustCommonSense AB er et nytt innovativt selskap, som utvikler nye jordbrukssmaskiner.

Selskapets første produkt er nå ute på markedet.

Kontakt

JustCommonSense AB 

Lösen 123

371 94 Lyckeby

Sverige

Tel: +46 709 - 57 33 30

E-post: Jonas@jcs-innovation.se

 

Ring eller mail for priser og mer informasjon!

I pressen........

 

Ugrasskjæreren CombCut er blitt omtalt i ulike avsier, på hjemmesider og i andre skrifter. Nedenfor finner du noen av disse:


2009-03-30 ATL
Artikkel i Lantbrukets Affärstidning


2009-03-26 JTI
På JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik's hjemmeside kan man lese en notis om Ugrasskjæreren og se en film som viser hvordan den fungerer..


2008 nummer Jordbruksverkets Jorbruksinformation

I dette nummeret som heter "Åtgräder mot Åkertistel i ekologisk produktion" (tiltak mot åkertistel i økologisk produksjon) nevnes en maskin som er under utvikling for å imøtekomme dette problemet.


2008-06 nummer 3 Lantbruksnytt Länsstyrelsen Halland
En kortere notits om Ugrasskjæreren

 

2007 Ekologiskt lantbruk nr 2
En artikkel om Ugrasskjæreren


2006-12-15
Økologisk jordbrug (DK), Nr 374 2


2006-12-04
Blekinge Läns Tidning (Amtsavis Blekinge)


2006-12-01
Land Lantbruk Nr 49


2006-11-28 Sydöstran
Her kan man lese mere om Jonas Carlsson og hans oppfinnelse Ugrasskjæreren CombCut.

 

 

 

Ugrasskjæreren CombCut fungerer best mot tistel og andre grovere ugras i såkorn korn og eng.
Copyright ® 2010 JustCommonSense Europe AB  

Ugrasskjæreren CombCut